Bilder - klicka på bilderna för att se dem i större format.

- Förråd
Byggnation av förråd på ö i skårgården utan vägförbindelse.
- Håltagning
Håltagning och schaktning för dragning av fjärrvärme.
- Maskiner
Delar av vår maskinpark.
- Renovering
Renovering av Kungliga Vitterhetsakademien (lägenhet till kontor)
- Stödmur
Byggnation av stödmur.